Tĩnh Tâm Mùa Chay 2023 - Thánh Lễ Kính Thánh Giuse lúc 10g30 ngày 15.3.2023 tại Trí Bưu | Đức TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh


Tĩnh Tâm Mùa Chay 2023 - Thánh Lễ Kính Thánh Giuse lúc 10g30 ngày 15.3.2023 tại Trí Bưu | Đức TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo