Tĩnh Tâm Mùa Chay buổi 1, Gx. Thái Hà, ngày 27.3.2023: CHÚNG CON CẦN ĐẾN CHÚA - Lm. QUANG UY, DCCT


Tĩnh Tâm Mùa Chay buổi 1, Gx. Thái Hà, ngày 27.3.2023: CHÚNG CON CẦN ĐẾN CHÚA - Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo