[TRỰC TIẾP]: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16h30 ngày 15/03/2023 tại Đền Công chính.


[TRỰC TIẾP]: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16h30 ngày 15/03/2023 tại Đền Công chính.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo