Trực tiếp: Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa do Đức GM Giáo phận chủ sự tại Đền thánh Tử đạo Hải Dương


Trực tiếp: Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa do Đức GM Giáo phận chủ sự tại Đền thánh Tử đạo Hải Dương

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo