[Trực tiếp]: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 17/03/2023 tại Họ đạo Chợ Đũi


[Trực tiếp]: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15h00 ngày 17/03/2023 tại Họ đạo Chợ Đũi

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo