Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức Linh mục tại nhà thờ Chính Toà Hải Phòng năm 2023 [9h00- 17-3-2023]


Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức Linh mục tại nhà thờ Chính Toà Hải Phòng năm 2023 [9h00- 17-3-2023]

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo