Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Truyền dầu, tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Truyền dầu, tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo