Chúa hạ xuống ở nơi ta yếu đuối nhất - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh


Chúa hạ xuống ở nơi ta yếu đuối nhất - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo