Học Kinh Thánh Bài 104: Biểu tượng niềm vui khi cử hành các nghi lễ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Học Kinh Thánh Bài 104: Biểu tượng niềm vui khi cử hành các nghi lễ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo