Ngày 13.04: Chân phước Margaret Castello


Ngày 13.04: Chân phước Margaret Castello

Năm 16 tuổi, chị được cha mẹ đem từ quê nhà là Metola đến đền thánh nỗi tiếng là Citta di Castello để trông mong một phép lạ. Không may là phép lạ không xẩy ra, thế là Margaret bị song thân bỏ rơi. Sau đó chị được các gia đình trong thành phố giúp đở và sống qua ngày nhờ số tiền kiếm được bằng việc trông coi trẻ nhỏ. Với tính tình vui vẻ nhờ có tấm lòng cậy trông và yêu mến Chúa, chị Margaret trở nên dễ mến đối với hết mọi người.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo