🔴Thánh Lễ CHÚA NHẬT PHỤC SINH - 18g30 - 09/04/2023 | DCCT Sài Gòn - 38 Kỳ Đồng


🔴Thánh Lễ CHÚA NHẬT PHỤC SINH - 18g30 - 09/04/2023 | DCCT Sài Gòn - 38 Kỳ Đồng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo