Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16h30 ngày 12/04/2023 tại Đền Công Chính.


Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16h30 ngày 12/04/2023 tại Đền Công Chính.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo