🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ TẠ ƠN kết thúc Sứ vụ Giám quản tại Phát Diệm | Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự


🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ TẠ ƠN kết thúc Sứ vụ Giám quản tại Phát Diệm | Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo