Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Phó tế - 09h00, thứ Tư, ngày 26/4/2023 | TGP. Hà Nội


Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Phó tế - 09h00, thứ Tư, ngày 26/4/2023 | TGP. Hà Nội

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo