Trực tiếp: THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU - 2023 | GIÁO PHẬN BÀ RỊA


GIÁO PHẬN BÀ RỊA: TRỰC TRUYẾN THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU - 2023

Vào lúc 08g30 Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 06.4.2023, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa sẽ chủ tế Thánh lễ Truyền Dầu. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ. Ban Truyền Thông GP. Bà Rịa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo