🔴Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Dầu do Đức Giám mục chủ sự, Nhà thờ Chính Tòa Gp. Đà Lạt, lúc 09g30, 05/04/2023


🔴Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Dầu do Đức Giám mục chủ sự, Nhà thờ Chính Tòa Gp. Đà Lạt, lúc 09g30, 05/04/2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo