Bài giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật tuần V Mùa Phục Sinh năm A của Đức Cha phó Giuse Đỗ Quang Khang tại Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh.


 Bài giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật tuần V Mùa Phục Sinh năm A của Đức Cha phó Giuse Đỗ Quang Khang tại Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo