CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 218 - Chúa Nhật 5 PS A - Ga 14, 1-10: Thầy là Đường... - Lm. QUANG UY, DCCT


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 218 - Chúa Nhật 5 PS A - Ga 14, 1-10: Thầy là Đường... - Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo