"Con có yêu mến Thầy không?"-Bài giảng lễ truyền chức Giám mục Phát Diệm 16.05.2023


"Con có yêu mến Thầy không?"-Bài giảng lễ truyền chức Giám mục Phát Diệm 16.05.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo