LỄ CHÚA GIÊSU VỀ TRỜI, CN 21.5.2023 - Mt 28, 16-20 - Lm. QUANG UY, DCCT - Đắc Lộ, Dòng Tên Sàigòn.


LỄ CHÚA GIÊSU VỀ TRỜI, CN 21.5.2023 - Mt 28, 16-20 - Lm. QUANG UY, DCCT - Đắc Lộ, Dòng Tên Sàigòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo