"THÁNH THẦN-LÀN GIÓ MỚI"- Bài giảng khởi đầu sứ vụ của Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng tại Phát Diệm


"THÁNH THẦN-LÀN GIÓ MỚI"- Bài giảng khởi đầu sứ vụ của Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng tại Phát Diệm

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo