"Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào" - Giảng Lễ Chúa Nhật 4 PS - Lm. Giuse Lê Quang Uy.


"Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào" - Giảng Lễ Chúa Nhật 4 PS - Lm. Giuse lê Quang Uy.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo