Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16giờ30 ngày 03/05/2023 tại Đền Công chính


Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16giờ30 ngày 03/05/2023 tại Đền Công chính

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo