🔴Trực tiếp: NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN-Đức Giám mục Tân cử Phêrô Kiều Công Tùng 15/05/2023


🔴Trực tiếp: NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN-Đức Giám mục Tân cử Phêrô Kiều Công Tùng 15/05/2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo