Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A | Mother's Day | 13/05/2023 | cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế


Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A | Mother's Day | 13/05/2023 | cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo