Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót | Lúc 15giờ00 ngày 25.05.2023 Tại Nhà thờ Chí Hòa


Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót | Lúc 15giờ00 ngày 25.05.2023 Tại Nhà thờ Chí Hòa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo