Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót Lúc 15giờ00 ngày 01.06.2023 Tại Nhà thờ Chí Hòa


Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót  Lúc 15giờ00 ngày 01.06.2023 Tại Nhà thờ Chí Hòa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo