🔴 TRỰC TIẾP: Thánh lễ tạ ơn 90 Năm thành lập Nhà Thờ Nha Trang - Chánh Tòa 9h00 ngày 12.05.2023


🔴 TRỰC TIẾP: Thánh lễ tạ ơn 90 Năm thành lập Nhà Thờ Nha Trang - Chánh Tòa 9h00 ngày 12.05.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo