Trực tuyến: Workshop "TRÁI TIM NGƯỜI MẸ" - ĐGM phụ tá Giuse Bùi Công Trác ngày 14-5-2023 tại TTMV TGP Sài Gòn.


Trực tuyến: Workshop "TRÁI TIM NGƯỜI MẸ" - ĐGM phụ tá Giuse Bùi Công Trác ngày 14-5-2023 tại TTMV TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo