Thánh Lễ Giỗ Trực Tiếp Đức Cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm | 9 h 30 ngày 12 tháng 06 năm 2023


Thánh Lễ Giỗ Trực Tiếp Đức Cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm | 9 h 30 ngày 12 tháng 06 năm 2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo