Trực tiếp: Thánh lễ giỗ 344 năm của Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Nhà nguyện cổ TTMV TGP Sài Gòn


Trực tiếp: Thánh lễ giỗ 344 năm của Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Nhà nguyện cổ  TTMV TGP Sài Gòn 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo