Trực tiếp: THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH: MỪNG 300 NĂM THÀNH LẬP HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN | 17:30 NGÀY 18-6-2023


Trực tiếp: THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH: MỪNG 300 NĂM THÀNH LẬP HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN | 17:30 NGÀY 18-6-2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo