Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót Lúc 15giờ00 ngày 09/06/2023 Tại Họ đạo Chợ Đũi (Huyện sỹ)


Trực tiếp: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót  Lúc 15giờ00 ngày 09/06/2023 Tại Họ đạo Chợ Đũi (Huyện sỹ)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo