Cha Giuse Trần Sĩ Tín chia sẻ Tin Mừng lễ giỗ, cầu nguyện cho Cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu (21/07/2023)


Cha Giuse Trần Sĩ Tín chia sẻ Tin Mừng lễ giỗ, cầu nguyện cho Cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu (21/07/2023)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo