CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 226 - CN 16 TN A: Mt 13, 24 - 30, Cỏ lùng và lúa - Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 226 - CN 16 TN A: Mt 13, 24 - 30, Cỏ lùng và lúa - Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo