CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 227 - CN 17 QN A, 30.7.23 - Mt 13, 44-46: Kho Báu và Ngọc Quý - Lm. QUANG UY


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 227 - CN 17 QN A, 30.7.23 - Mt 13, 44-46: Kho Báu và Ngọc Quý - Lm. QUANG UY

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo