ĐGM Giuse Bùi Công Trác giảng lễ Tuyên khấn lần đầu - Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima 2023.


ĐGM Giuse Bùi Công Trác giảng lễ Tuyên khấn lần đầu - Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima 2023.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo