Suy niệm Lời Chúa - Lễ nhớ Thánh Martha, Maria và Lazarô, thứ Bảy tuần XVI thường niên 29/07/2023 - Lm. Phaolô Nguyễn Văn Công, C.Ss.R.


Suy niệm Lời Chúa - Lễ nhớ Thánh Martha, Maria và Lazarô, thứ Bảy tuần XVI thường niên 29/07/2023 - Lm. Phaolô Nguyễn Văn Công, C.Ss.R.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo