Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Giáo Sư Phêro Tô Văn Lai Mất được một năm 1937-2022


Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Giáo Sư Phêro Tô Văn Lai Mất được một năm 1937-2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo