THƯ MỤC VỤ THÁNG 7.2023 - CHỦ ĐỀ: NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI LẦN THỨ 3 |Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Gp.Phan Thiết


THƯ MỤC VỤ THÁNG 7.2023 - CHỦ ĐỀ: NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI LẦN THỨ 3 |Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Gp.Phan Thiết

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo