🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Chánh Tòa GP Nha Trang | 05h00 ngày 12.07.2023

\

🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Chánh Tòa GP Nha Trang | 05h00 ngày 12.07.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo