Đại hội Giới trẻ Thế giới (5/8): Đêm Canh thức tại “Công viên Tejo”

Đại hội Giới trẻ Thế giới (5/8): Đêm Canh thức tại “Công viên Tejo”

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo