Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời, 15-8-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời, 15-8-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo