Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Khánh thành Nhà thờ và Cung hiến Bàn thờ Gx Lộc Hưng, ngày 19-8-2023


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Khánh thành Nhà thờ và Cung hiến Bàn thờ Gx Lộc Hưng, ngày 19-8-2023 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo