CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 228 - CN 19 TN A, 13.8.2023 - Mt 14, 22-33: Thầy đây, đừng sợ ! - Lm. QUANG UY


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 228 - CN 19 TN A, 13.8.2023 - Mt 14, 22-33: Thầy đây, đừng sợ ! - Lm. QUANG UY

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo