CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 230 - CN 21 TN A, 27.8.23 - Mt 16, 15: Anh em nói Thầy là ai ? - Lm. QUANG UY


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 230 - CN 21 TN A, 27.8.23 - Mt 16, 15: Anh em nói Thầy là ai ? - Lm. QUANG UY

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo