Nhà thờ Plei Chuet là ngôi nhà thờ đầu tiên dành cho giáo dân Jarai, nằm cạnh Tu Viện DCCT tại TN.


Nhà thờ Plei Chuet là ngôi nhà thờ đầu tiên dành cho giáo dân Jarai, nằm cạnh Tu Viện DCCT tại TN.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo