🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ GIÁO XỨ LỘC HƯNG | 9:00 NGÀY 19-8-2023 | do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự


🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ GIÁO XỨ LỘC HƯNG | 9:00 NGÀY 19-8-2023 | do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo