🔴 Trực tiếp: Rước Kiệu và Thánh Lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lúc 04g30 ngày 15.8.2023 tại Thánh Địa La Vang


🔴 Trực tiếp: Rước Kiệu và Thánh Lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lúc 04g30 ngày 15.8.2023 tại Thánh Địa La VangĐăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo