🔴 Trực tiếp: THÁNH LỄ TẠ ƠN & MỪNG KÍNH MẸ MARIA - TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO | 13/08/2023


🔴 THÁNH LỄ TẠ ƠN & MỪNG KÍNH MẸ MARIA - TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO.
Vào lúc 07g00, Chúa Nhật ngày 13 tháng 08 năm 2023 - Tại Quảng Trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao.

CHƯƠNG TRÌNH: 06g30: GIỜ KHẤN 07g00: THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo